top of page

İZ SANAT STÜDYOSU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ("Form"), izsanatstudyosu.com üzerinden vermekte olduğunuz Sipariş için yapacağınız Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") öncesinde bilgi amaçlı olarak tarafınıza sunulmaktadır.

 

1. SİPARİŞ HAKKINDA DETAYLAR

 

SATICI BİLGİLERİ

Satıcı Unvanı: Rabia Aslıhan Başkurt Şahıs Şirketi ("İz Sanat Stüdyosu")

Satıcı Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Yetkili Kişi: Rabia Aslıhan Başkurt

Satıcı Vergi Kimlik No: Erenköy Vergi Dairesi - 1480371937

Satıcı İnternet Adresi: www.izsanatstudyosu.com

Satıcı Adres: Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Kemal Akgüder Caddesi No:38D Kadıköy/İstanbul

Satıcı Telefon: 0542 560 27 54

Satıcı E-mail: izsanatstudyo@gmail.com

 

 

ALICI BİLGİLERİ

Alıcı Ad-Soyad:

Alıcı T.C:

Alıcı Adres:

Alıcı Telefon:

Alıcı E-mail:

 

FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

HİZMET/ÜRÜN HAKKINDA BİLGİLER

Hizmet/Ürün hakkında bilgilere izsanatstudyosu.com'da yer verilmektedir. Sözleşme konusu Hizmet/Ürün(ler)'in tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

2. TANIMLAR

izsanatstudyosu.com

Alıcılar'ın üye olduğu ve hizmet/ürün satın aldığı İz Sanat Stüdyosu'na ait internet sitesini ifade eder.

Form

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nu ifade eder.

Kanun

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u ifade eder.

Kart Saklama

Alıcı'nın bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı bilgilerini izsanatstudyosu.com'a girdiği ve bu bilgilerin daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılmasının sağlandığı sistemi ifade eder.

Alıcı(lar)

izsanatstudyosu.com üzerinden Hizmet ve/veya Ürün satın almak isteyen gerçek kişiyi ifade eder.

Mücbir Sebep Halleri

Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, elektrik kesintisi, altyapı ve internet arızaları, iletişim sorunları, doğal afetler, isyan, yaygın şiddet hareketleri, savaş, grev, salgın hastalık gibi olağanüstü olaylar veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Taraflar'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumları ifade eder.

İz Sanat Stüdyosu

“Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Kemal Akgüder Caddesi No:38D Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim RABİA ASLIHAN BAŞKURT ŞAHIS ŞİRKETİ’ni  ifade eder.

Sipariş

Alıcı'nın izsanatstudyosu.com üzerinden Hizmet/Ürün sipariş vermesini ifade eder.

Sipariş Bedeli

Alıcı'nın Sipariş verdiği Hizmetlerin/Ürünlerin satış fiyatı, teslimat masrafları ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretlerin toplamını ifade eder.

Sözleşme

 Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni ifade eder.

Hizmet(ler)

izsanatstudyosu.com'un hizmet verdiği, Alıcı'nın mevcut seçenekler arasında seçtiği ve almak istediği, İz Sanat Stüdyosu'nun da Alıcı'ya sağladığı hizmetleri ifade eder.      (Etkinlikler, Workshoplar ve Aylık atölyeler)

Ürün(ler)

izsanatstudyosu.com'da bulunan, Alıcı'nın mevcut seçenekler arasında seçtiği ve Sipariş verdiği, İz Sanat Stüdyosu'nun kendi ürettiği tasarım ürünleri ifade eder.

Randevu

Alıcı'nın, izsanatstudyosu.com üzerinden sunulan bir hizmeti seçtikten sonra, bu hizmetten yararlanmak için uygun gün ve saati seçmesini ifade eder.

Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni ifade eder.

 

İz Sanat Stüdyosu ve Alıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

 

3. ÖDEME

3.1. Ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. Alıcı, kredi/banka kartı bilgilerini girerek ödemesini gerçekleştirir ve ödeme işlemleri İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “İyzico” olarak anılacaktır) sistemi üzerinde güvenli olarak yapılmaktadır.

 

3.2. Hizmetlerin/Ürünlerin Sipariş Bedeli, İyzico altyapısıyla, Sipariş verildiği an tahsil edilecektir.

 

4. TESLİMAT

4.1. izsanatstudyosu.com üzerinden sağlanan tüm Hizmetler (Etkinlikler, Workshoplar ve Aylık Atölyeler) İz Sanat Stüdyosu’nun bulunduğu adreste ve belirlenen Randevu gün ve saatinde gerçekleştirilir.

 

4.2. izsanatstudyosu.com üzerinden Sipariş verilen Ürünler ise, Alıcı'nın bildirdiği adrese teslim edilecektir. Ürünün teslimatı, Alıcı’nın sipariş bedelini ödemesinden sonra en fazla 30 (otuz) gün içinde gerçekleşir.

 

4.3. Sipariş bedeli, izsanatstudyosu.com’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Alıcı taraf, Randevu ve Sipariş oluşturmadan önce kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde İz Sanat Stüdyosu’nun ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.

 

5. CAYMA HAKKI

-HİZMET SATIŞINA İLİŞKİN

 

5.1. Alıcı, Randevu tarihi belirleyip Hizmeti satın aldığında Sipariş Bedeli izsanatstudyosu.com tarafından İyzico aracılığıyla tahsil edilmektedir. Alıcı geçerli bir nedeni olmak üzere Randevusunu iptal etmek için "Randevularım" bölümünden Randevusunun iptalini talep edebilir.

 

5.2. Randevu tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar iptal edilen Randevuların bedeli kredi kartına iade edilir. İade 2-8 iş günü içerisinde Alıcı'nın kredi kartına yansıtılır. Randevu tarihine 3 (üç) günden az kalmış ise iptal edilen Randevuların bedeli iade edilmez.

 

 

5.3. Alıcı, belirlenen Randevu gün ve saatinde İz Sanat Stüdyosu’nun adresinde bulunmalıdır. Alıcı’nın, Etkinliğe belirlenen gün ve saatte katılmaması durumunda izsanatstudyosu.com sorumlu tutulamaz ve hizmet bedeli iadesi yapılmaz.

 

-ÜRÜN SATIŞINA İLİŞKİN

 

5.4. Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürün satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, Ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

5.5. Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde başlangıç tarihi olarak şunlar esas alınır:

 

a) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 

b) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün.

 

5.6. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Ürün'ün geri göndermesi gerekmektedir.

 

5.7. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün'ü kuryeden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün'ün özenle korunması borcu, Alıcı'ya aittir. Alıcı cayma hakkını kullanılacaksa Ürün'ü kullanmamalı ve fatura ile iade etmelidir.

 

5.8. Ürün ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürün'lerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

 

5.9. İade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ancak, Alıcı’ya teslim edilen malın ayıplı olması halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu değildir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ MÜLKİYET

6.1. 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanan verileriniz İz Sanat Stüdyosu tarafından, sizlere sunulan Aydınlatma Metni’nde yer alan şekillerde işlenecektir.

 

6.2. Alıcı’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün ve hizmete ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için İz Sanat Stüdyosu tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. Alıcı'ya gönderilecek ticari elektronik iletiler bakımından yürürlükteki mevzuat bakımından gerekli olması halinde Alıcı’dan ayrıca onay talep edilecektir.

 

6.3. Alıcı, izsanatstudyosu.com'a giriş yaparken kullandığı bilgilerin (kimlik bilgileri, adres bilgileri, şifre ve kullanıcı adı gibi) güvenliğini sağlamaktan münhasıran sorumludur. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı'ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

 

6.4. Alıcı, İz Sanat Stüdyosu'na kendisine bildirilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda İz Sanat Stüdyosu'na her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcı'ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

6.5. İz Sanat Stüdyosu'nun; hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, İz Sanat Stüdyosu ticari markaları, İz Sanat Stüdyosu ticari görünümü veya izsanatstudyosu.com'un tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar ile veri tabanı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her türlü ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları münhasıran İz Sanat Stüdyosu'na aittir.

 

7. BİLDİRİM VE İLETİŞİM

Alıcı, Sipariş'e ilişkin tüm soru veya talepleri için “0542 560 27 54” telefon numarasını (müşteri temsilcisi hattı) arayarak veya izsanatstudyo@gmail.com adresine e-posta atmak suretiyle İz Sanat Stüdyosu ile irtibata geçebilir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. Taraflar, işbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen çözülemeyen uyuşmazlıkların çözümü işbu Sözleşme'nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır.

 

8.2. Sözleşme'den doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve İz Sanat Stüdyosu'nun kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Alıcı'nın ve İz Sanat Stüdyosu'nun bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

9. DİĞER HUSUSLAR

9.1. Form ve Sözleşme, izsanatstudyosu.com üzerinden kabul edilmesi üzerine, izsanatstudyosu.com'a kaydolurken Alıcı’nın belirttiği e-posta adresine gönderilecektir. Form ve Sözleşme'ye izsanatstudyosu.com üzerinden her zaman erişilebilir. Sipariş'e ilişkin tüm kayıtlar, tabi olunan mevzuat çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile İz Sanat Stüdyosu'nun kayıtlarında saklanacaktır.

 

9.2. Alıcı, onayı halinde Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak bu Form ile, satışa konu Hizmetin/Ürünün temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri, iade ve cayma hakkı ile iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

 

9.3. Bu Form'daki tüm hususlar Alıcı’nın izsanatstudyosu.com üzerinden elektronik olarak onayladığı an itibarıyla geçerli olacak olup Kullanım Koşulları ve Sözleşme ile

birlikte bağlayıcı olarak uygulanacaktır.

İZ SANAT STÜDYOSU
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır) Alıcının
Satıcıya ait internet adresi üzerinden sipariş ettiği Hizmetin ve/veya Ürünün, satışına
ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki hükümler
gereğince Alıcı ve Satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine
ilişkindir.
1. TARAFLAR
SATICI
Satıcı Unvanı: Rabia Aslıhan Başkurt Şahıs Şirketi ("İz Sanat Stüdyosu")
Satıcı Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Yetkili Kişi: Rabia Aslıhan Başkurt
Satıcı Vergi Kimlik No: Erenköy Vergi Dairesi - 1480371937
Satıcı İnternet Adresi: www.izsanatstudyosu.com
Satıcı Adres: Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Kemal Akgüder Caddesi No:38D
Kadıköy/İstanbul
Satıcı Telefon: 0542 560 27 54
Satıcı E-mail: izsanatstudyo@gmail.com
ALICI
Alıcı Ad-Soyad:
Alıcı T.C:
Alıcı Adres:
Alıcı Telefon:
Alıcı E-mail:

HİZMET/ÜRÜN BİLGİLERİ
İz Sanat Stüdyosu; birçok sanat dalında planlanan, keyifli günlük etkinlikler,
workshoplar ve aylık atölyeler düzenleyen bir sanat stüdyosudur. Ayrıca İz Sanat
Stüdyosu tarafından üretilen tasarım ürünlerin de satışı gerçekleştirilmektedir.
Hizmet/Ürün hakkında bilgilere izsanatstudyosu.com'da yer verilmektedir.
izsanatstudyosu.com'da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
İz Sanat Stüdyosu tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Sözleşme konusu Hizmet/Ürün(ler)'in tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

HİZMET RANDEVU
TARİHİ

DETAYLARI SİPARİŞ
BEDELİ
(Hizmet(ler)'in
satış fiyatı,
teslimat
masrafları ve
diğer her türlü
vergi, resim, harç
gibi ek ücretlerin
toplamını ifade
eder.)

Heykel
Workshop

5 Mart Pazar
18:00-21:00

Eğitmen eşliğinde büst heykeli
yapım aşamaları ve teknikleri
anlatılarak heykel yapımı
eğitimi verilecektir.
Kullanılan çamur ve killer
hakkında da detaylı bilgiler
verilecek, Alıcı workshop
sonunda kendi heykelini
tamamlamış olacaktır.

550 TL

Seramik
Workshop
(2 Ders)

5 Mart Pazar
14:30-17:30

2 ders süren seramik
Workshop’unun ilk dersi ürün
tasarımı dersidir. İkinci ders ise
sırlama(boyama) dersidir.
Eğitmen tüm seramik
tekniklerini ilk deneyime
uygun olarak anlatmaktadır.
İki ders arasında minimum 1
hafta süre olmalıdır.

860 TL

TL

ÜRÜN TESLİMAT
ADRESİ/FATURA
ADRESİ

SİPARİŞ TARİHİ SİPARİŞ BEDELİ
(Ürün(ler)'in satış
fiyatı, teslimat
masrafları ve diğer
her türlü vergi, resim,
harç gibi ek ücretlerin
toplamını ifade eder.)

Tasarım
Ürün Bowl
Mum

TL

TL
TL

2. TANIMLAR
izsanatstudyosu.com Alıcılar'ın üye olduğu ve hizmet/ürün satın aldığı İz Sanat

Stüdyosu'na ait internet sitesini ifade eder.
Form Ön Bilgilendirme Formu'nu ifade eder.
Kanun 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u

ifade eder.

Kart Saklama Alıcı'nın bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı
bilgilerini izsanatstudyosu.com'a girdiği ve bu bilgilerin
daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini
girmeyi gerektirmeden kullanılmasının sağlandığı sistemi
ifade eder.

Alıcı(lar) izsanatstudyosu.com üzerinden Hizmet ve/veya Ürün satın

almak isteyen gerçek kişiyi ifade eder.

Mücbir Sebep Halleri Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım
kesintisi, elektrik kesintisi, altyapı ve internet arızaları,
iletişim sorunları, doğal afetler, isyan, yaygın şiddet
hareketleri, savaş, grev, salgın hastalık gibi olağanüstü
olaylar veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak
bunlarla sınırlı olmaksızın Taraflar'ın yükümlülüklerini
yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya
geciktirebilecek nitelikteki durumları ifade eder.

İz Sanat Stüdyosu “Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Kemal Akgüder Caddesi
No:38D Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim RABİA
ASLIHAN BAŞKURT ŞAHIS ŞİRKETİ’ni ifade eder.

Sipariş Alıcı'nın izsanatstudyosu.com üzerinden Hizmet/Ürün

sipariş vermesini ifade eder.

Sipariş Bedeli Alıcı'nın Sipariş verdiği Hizmetlerin/Ürünlerin satış
fiyatı, teslimat masrafları ve diğer her türlü vergi, resim,
harç gibi ek ücretlerin toplamını ifade eder.
Sözleşme İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni ifade eder.

Hizmet(ler) izsanatstudyosu.com'un hizmet verdiği, Alıcı'nın mevcut
seçenekler arasında seçtiği ve almak istediği, İz Sanat
Stüdyosu'nun da Alıcı'ya sağladığı hizmetleri ifade eder.
(Etkinlikler, Workshoplar ve Aylık atölyeler)

Ürün(ler) izsanatstudyosu.com'da bulunan, Alıcı'nın mevcut
seçenekler arasında seçtiği ve Sipariş verdiği, İz Sanat
Stüdyosu'nun kendi ürettiği tasarım ürünleri ifade eder.

Randevu Alıcı'nın, izsanatstudyosu.com üzerinden sunulan bir
hizmeti seçtikten sonra, bu hizmetten yararlanmak için
uygun gün ve saati seçmesini ifade eder.

Yönetmelik Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni ifade eder.

3. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1. izsanatstudyosu.com internet sitesi üzerinden, hem Ürün hem de Hizmetler satışa
arz edilmektedir. İz Sanat Stüdyosu tarafından Etkinlikler, Workshoplar ve Aylık
Atölyeler düzenlenerek Alıcı’lara bu alanlarda Hizmetler sağlanır. Ayrıca
izsanatstudyosu.com üzerinden, İz Sanat Stüdyosu tarafından üretilen tasarım
Ürün’lerin satışı gerçekleştirilmektedir.
3.2. İşbu Sözleşme Kanun ve Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiş olup Taraflar
işbu Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını, izsanatstudyosu.com'a üye oldukları
esnada kabul ettikleri Kullanım Koşulları'nın işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası
olduğu kabul ve beyan ederler.
3.3. Sözleşme'nin konusu, Alıcı'nın izsanatstudyosu.com üzerinden Sipariş verdiği
Hizmetin ve/ya Ürünün, İz Sanat Stüdyosu tarafından Alıcı'ya satışı, ifası ve teslimi
hakkında Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Tarafların
hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.
3.4. Sözleşme'de büyük harf ile başlayan ifadeler Form'da ve Kullanım Koşulları'nda
tanımlanan anlamı taşımaktadır.
4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETİN ÖDEME ŞEKLİ, İFA YERİ
VE TESLİMİ
4.1. izsanatstudyosu.com üzerinden sağlanan tüm Hizmetler (Etkinlikler, Workshoplar
ve Aylık Atölyeler) İz Sanat Stüdyosu’nun bulunduğu adreste ve belirlenen Randevu
gün ve saatinde gerçekleştirilir.
4.2. izsanatstudyosu.com üzerinden Sipariş verilen Ürünler ise, Alıcı'nın bildirdiği
adrese teslim edilecektir. Ürünün teslimatı, Alıcı’nın sipariş bedelini ödemesinden
sonra en fazla 30 (otuz) gün içinde gerçekleşir.
4.3. Sipariş bedeli, izsanatstudyosu.com’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Alıcı
taraf, Randevu ve Sipariş oluşturmadan önce kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi
halde İz Sanat Stüdyosu’nun ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.

4.4. Ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. Alıcı, kredi/banka kartı
bilgilerini girerek ödemesini gerçekleştirir ve ödeme işlemleri İyzico Ödeme
Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “İyzico” olarak anılacaktır) sistemi üzerinde güvenli
olarak yapılmaktadır.

5. ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
5.1. Alıcı, izsanatstudyosu.com'a üye olurken verdiği tüm bilgilerin gerçeğe uygun
olduğunu, İz Sanat Stüdyosu'nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı
tüm zararları, İz Sanat Stüdyosu'nun ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten
tatmin edeceğini taahhüt eder.
5.2. Alıcı, Hizmetin/Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimatı,
cayma hakkı ve aşağıda yer alan diğer hususlara ilişkin olarak İz Sanat Stüdyosu
tarafından sunulan Form'u incelediğini, kendisine mevzuatta öngörülen gerekli tüm
bilgilendirmenin yapıldığını ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder.
Alıcı, Sözleşme'nin kurulması ve Sipariş verilmesi, ödeme yükümlülüğü altına
girmesinden önce izsanatstudyosu.com üzerinden aşağıdaki hususlarda
bilgilendirilmiş olup Alıcı, izsanatstudyosu.com'un ilgili bilgilendirme kısımlarındaki
tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli
bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir:
I. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
II. İz Sanat Stüdyosu'nun unvanı ve Vergi Kimlik numarası,
III. Alıcı'nın İz Sanat Stüdyosu ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına (gerekmesi
halinde şikayetlerini iletebileceği) imkan veren, Alıcı'nın açık adresi, telefon
numarası, e- posta adresi
IV. Hizmetlerin/Ürünlerin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, tüm nakliye, ifa, teslim
ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek
masrafların ödenebileceği bilgisi, İz Sanat Stüdyosu tarafından kabul edilen
ödeme yöntem-araçları bilgisi,
V. Hizmetler/Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile
Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar'ın sorumlulukları,

VI. Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları,
süresi ve usulü ve iade için öngörülen taşıyıcı bilgileri ile hakkın süresinde
kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
VII. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri,
VIII. Alıcı'nın hangi durumlarda cayma hakkından faydalanamayacağına ya
da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
IX. Hizmetler/Ürünler için İz Sanat Stüdyosu tarafından öngörülen ifa ve gönderim
kısıtlamaları,
X. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ve İz Sanat Stüdyosu'nun şikayetlere
ilişkin çözüm yöntemleri,
XI. Alıcı bilgileri için geçerli İz Sanat Stüdyosu tarafından uygulanan gizlilik, veri
kullanımı-işleme ve Alıcı'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu
hususlarda İz Sanat Stüdyosu'na verdiği izinler, Alıcı'nın kanuni hakları, İz
Sanat Stüdyosu'nun hakları ve Taraflar'ın haklarını kullanım usulleri,
XII. Alıcı'nın uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine
veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
5.3. Alıcı, izsanatstudyosu.com'u kullanırken mevzuata uygun davranmayı kabul eder.
Alıcı, izsanatstudyosu.com'u hiçbir şekilde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı,
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara uygun olmayan bir amaç için,
başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca,
başkalarının izsanatstudyosu.com'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam,
virüs, truva atı vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, tüm hukuki ve cezai
yükümlülük münhasıran Alıcı'ya aittir. Ayrıca mevzuat veya Sözleşme'nin ihlali
nedeniyle, İz Sanat Stüdyosu'nun Alıcı'ya karşı yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.
5.4. İz Sanat Stüdyosu'nun izsanatstudyosu.com'da ilan ettiği
promosyonları/kampanyaları ve hediye çeklerinin geçerliliğini dilediği zaman
durdurma, güncelleme veya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı'nın
izsanatstudyosu.com üzerinden vereceği her sipariş öncesinde promosyon/kampanya,
hediye çeki kullanım koşullarını incelemesi gerekmektedir.
5.5. Alıcı, aksi izsanatstudyosu.com üzerinden açıkça bildirilmediği takdirde, aynı
Sipariş'te birden fazla promosyon, kampanya veya hediye çekinden yararlanamaz.

5.6. Alıcı’nın, Hizmeti satın alıp belirlenen Randevu gün ve saatinde etkinliğe
katılmaması durumunda izsanatstudyosu.com sorumlu tutulamaz ve hizmet bedeli
iadesi yapılmaz.
5.7. izsanatstudyosu.com üzerinden Sipariş verilen Ürünler ise, Alıcı'nın bildirdiği
adrese teslim edilecektir, Alıcı’nın teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması
veya hatalı adres bildirilmesi durumunda İz Sanat Stüdyosu, hiçbir sorumluluk kabul
etmez, böyle bir durumda İz Sanat Stüdyosu, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine
getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın Sipariş’i geç teslim almasından
kaynaklanan her türlü zarar ile Sipariş’in Alıcı’nın kusurundan dolayı beklemiş olması
ve/veya Sipariş'in teslim edilememesi nedeniyle İz Sanat Stüdyosu’na iade
edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya ait olacaktır.
5.8. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün'ü kuryeden teslim almayacaktır. Teslim
alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün'ün
özenle korunması borcu, Alıcı'ya aittir. Alıcı cayma hakkını kullanılacaksa Ürün'ü
kullanmamalı ve fatura ile iade etmelidir.

6. KULLANIM ŞARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER
6.1. İz Sanat Stüdyosu, Form'da yer alan kendisine ilişkin bilgilerin doğru ve güncel
olduğunu, Alıcı'yı sahip olduğu tüm yasal ve sözleşmesel haklara ilişkin olarak Form
ve Kullanım Koşulları ile bilgilendirdiğini kabul eder.
6.2. İz Sanat Stüdyosu, sağladığı Hizmetlerin (Etkinlik, Workshop ve Aylık Atölyeler)
belirlenen tarihte yapılması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve bu
doğrultuda bir öngörü sunar. Ancak kontenjan durumu gibi Taraflar’ın kontrolü
altında bulunmayan sebeplerle; bu tarihlerin doğruluğunu taahhüt etmez. Bu sebeple;
iptal, bir sonraki tarihe kaydırma, gecikme ve aksamalardan izsanatstudyosu.com
sorumlu tutulamaz.
6.3. İz Sanat Stüdyosu, Ürün’lerin mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, Sipariş'te
belirtilen niteliklere uygun olarak Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Ancak
izsanatstudyosu.com üzerinden gösterilen teslim süresi, İz Sanat Stüdyosu'nun
teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir.
Tasarım Ürün’ler çarşamba günü kargolanır, salı günleri 12:00'a kadar verilen
siparişler de dahil edilmektedir. Takip numarası e-posta yoluyla Alıcı’ya iletilir. İz
Sanat Stüdyosu, teslimat süresinin gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami

çabayı gösterir ve bu doğrultuda bir öngörü sunar. Ancak hava şartları gibi Taraflar’ın
kontrolü altında bulunmayan sebeplerle; bu bilgi ve öngörülerin doğruluğunu taahhüt
etmez. Bu sebeple; bu gibi gecikme ve aksamalardan izsanatstudyosu.com sorumlu
tutulamaz. Teslimat tahminleri yalnızca tahmindir. Bunlar garanti edilen teslimat
süreleri değildir ve bu yönde algılanmamalıdır. Siparişin hedeflenen tahmini süre
içerisinde teslim edilememesinden İz Sanat Stüdyosu sorumlu tutulamaz. Alıcı'nın
veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı'nın
Siparişi geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan
zararlardan ve giderlerden İz Sanat Stüdyosu sorumlu değildir.
6.4. İz Sanat Stüdyosu, Form ve Kullanım Koşulları'nda ilettiği iletişim bilgileri
üzerinden Alıcı'nın Sipariş'e ilişkin sorularını mümkün olduğu ölçüde yanıtlayacaktır.
6.5. izsanatstudyosu.com'da yer alan her türlü bilginin İz Sanat Stüdyosu tarafından
tek taraflı olarak değiştirilebilmesi mümkündür. Söz konusu bilgiler İz Sanat Stüdyosu
tarafından değiştirilinceye kadar izsanatstudyosu.com'da gösterilen bilgiler geçerli
olacaktır.
6.6. İz Sanat Stüdyosu'nun izsanatstudyosu.com'da kullandığı görsel öğeler temsili
olabilir. izsanatstudyosu.com'da yer alan içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları
saklı olup kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya
yeniden işlenmesi yasaktır.
6.7. Alıcı, izsanatstudyosu.com'da Hizmetin/Ürünün temel özellik ve nitelikleri, satış
fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin Form'u okuyup bilgi sahibi olduğunu ve teyit
ettiğini kabul eder. Alıcı'nın Form'u elektronik ortamda teyidi, mesafeli satış
sözleşmesinin kurulmasından evvel, İz Sanat Stüdyosu tarafından Alıcı'ya verilmesi
gereken adresi, Hizmete/Ürüne ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını ve
teslimata ilişkin diğer bedelleri, ödeme, ifa ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere
mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğine
delalet eder.
6.8. Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme'de yer alan İz Sanat
Stüdyosu iletişim bilgilerine ve/veya izsanatstudyosu.com'un sağladığı kanallarla
ulaştırabilirler.
6.9. İz Sanat Stüdyosu, Hizmetleri/Ürünleri ifa edemeyeceğinin veya tedarik
edemeyeceğinin anlaşılması halinde, Alıcı'yı en kısa süre içerisinde bilgilendirecek ve
açık onayını alması koşulu ile, ilgili Hizmetler/Ürünler ile eşit kalite ve fiyatta farklı

bir Hizmet/Ürün tedarik edebilecektir. Alıcı'nın bu duruma onay vermemesi halinde
Sipariş iptal edilecek ve eksik Hizmete/Ürüne ait bedel Alıcı'ya iade edilecektir.
6.10. Alıcı'nın kredi/banka kartı ile yaptığı ödemelerde İz Sanat Stüdyosu tarafından
kredi/banka kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına
ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya
iadesinden sonra Alıcı'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci
ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için İz Sanat Stüdyosu'nu sorumlu
tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Alıcı'ya, bir veya birden fazla Hizmetin/Ürünün bedelini ödemesine yarayan bir
hediye çeki tanımlanmış olması halinde, hediye çekinin süresi içinde kullanılmaması
veya Alıcı tarafından Kullanım Koşulları'na aykırı ya da suiistimal edecek şekilde
kullanılması nedeniyle Sipariş'in iptal edilmesi durumunda, Alıcı hiçbir geri ödeme
veya telafi talep edemez.
6.12. Alıcı ile Sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması ve
Ürünün, Uygulama üzerinden belirlenen alıcıya tesliminden evvel siparişte kullanılan
kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, İz Sanat Stüdyosu, Siparişi
iptal edebilir.
6.13. Sipariş'in teslimat masrafları aksine bir hüküm veya uygulama (Sipariş
Bedelinin belirli bir miktarı (izsanatstudyosu.com üzerinden ilan edilecek miktarları)
aşması hali veya çeşitli zamanlarda İz Sanat Stüdyosurnın inisiyatifine göre yapılacak
promosyonlar) yoksa Alıcı'ya aittir. İz Sanat Stüdyosu, izsanatstudyosu.com üzerinden
teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları İz
Sanat Stüdyosu'na ait olacaktır. Sipariş teslimatı İz Sanat Stüdyosu'nun stokunun
müsait olması halinde ve ödemenin Alıcı tarafından gerçekleştirilmesinden sonra
taahhüt edilen sürede yapılır.
6.14. Sipariş edilmeyen Ürünlerin gönderilmesi durumunda, Alıcı'ya karşı herhangi
bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, Alıcı'nın sessiz kalması ya da Ürün'ü kullanmış
olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.
6.15. Alıcı'nın izsanatstudyosu.com üzerinden duyurulan zamanlarda sipariş
edebileceği Ürün adetlerine kısıtlama getirilebilir. Alıcı'nın izsanatstudyosu.com
üzerinden yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde Ürün Sipariş vermesi halinde
Siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde Ürün bedelleri Alıcı'ya iade
edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek Sipariş oluşturduğunu, adet sınırlamasını

geçen siparişlerde İz Sanat Stüdyosu'nun Siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
7. CAYMA HAKKI
-HİZMET SATIŞINA İLİŞKİN
7.1. Alıcı, Randevu tarihi belirleyip Hizmeti satın aldığında Sipariş Bedeli
izsanatstudyosu.com tarafından İyzico aracılığıyla tahsil edilmektedir. Alıcı geçerli bir
nedeni olmak üzere Randevusunu iptal etmek için "Randevularım" bölümünden
Randevusunun iptalini talep edebilir.
7.2. Randevu tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar iptal edilen Randevuların bedeli
kredi kartına iade edilir. İade 2-8 iş günü içerisinde Alıcı'nın kredi kartına yansıtılır.
Randevu tarihine 3 (üç) günden az kalmış ise iptal edilen Randevuların bedeli iade
edilmez.

7.3. Alıcı, belirlenen Randevu gün ve saatinde İz Sanat Stüdyosu’nun adresinde
bulunmalıdır. Alıcı’nın, Etkinliğe belirlenen gün ve saatte katılmaması durumunda
izsanatstudyosu.com sorumlu tutulamaz ve hizmet bedeli iadesi yapılmaz.

-ÜRÜN SATIŞINA İLİŞKİN
7.4. Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürün satışına ilişkin işlemlerde teslimat
tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, Ürünün
teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
7.5. Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde başlangıç tarihi olarak şunlar esas
alınır:
a) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen
üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
b) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı
tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın
veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün.

7.6. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Ürün'ün
geri göndermesi gerekmektedir.
7.7. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün'ü kuryeden teslim almayacaktır. Teslim
alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün'ün
özenle korunması borcu, Alıcı'ya aittir. Alıcı cayma hakkını kullanılacaksa Ürün'ü
kullanmamalı ve fatura ile iade etmelidir.
7.8. Ürün ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart
aksesuarları, Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürün'lerin de eksiksiz ve hasarsız
olarak iade edilmesi gerekmektedir.
7.9. İade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ancak, Alıcı’ya teslim edilen malın ayıplı olması
halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu değildir.
8. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:
I. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma,
araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla
yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
II. Tesliminden sonra başka Ürün'lerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
III. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
IV. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara
ilişkin sözleşmeler.

9. ÜCRETLER VE TAHSİLİ
9.1. Alıcı, henüz Sipariş vermeden önce izsanatstudyosu.com üzerinden, Sipariş
vermesi halinde ödemekle yükümlü olacağı, Ürünlerin Sipariş Bedeli'ne ilişkin olarak
bilgilendirilmiştir.

9.2. Ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. Alıcı'ya ait kredi kartı bilgileri
İz Sanat Stüdyosu ile paylaşılmaz. Bu yöntemle yapılan ödemelerde, kartın hamili
haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006
tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve
26458 sayılı ResmT Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
9.3. Ürün(ler)rin Sipariş Bedeli, Kart Saklama Altyapısı kullanılarak Alıcı'nın Sipariş
esnasında bilgilerini girerek seçtiği kredi/banka kartından, Sipariş verildiği an tahsil
edilecektir.
9.4. İz Sanat Stüdyosu'nun teslim yükümlülüğü ancak Sipariş Bedelinin eksiksiz bir
şekilde tahsil edilebilmesi halinde doğacaktır. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından
Sipariş Bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal
edilirse, İz Sanat Stüdyosu, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.
9.5. Alıcı'nın, kredi/banka kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi
halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi
çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Böyle bir durumda İz
Sanat Stüdyosu'nun uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacak olup zarar ve
ziyanı derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
9.6. Kredi/banka kartı ile alınmış Ürün için cayma hakkının kullanılması veya Ürün'ün
başka herhangi bir sebeple iadesi veya Sipariş'in iptal edilmesi durumunda İz Sanat
Stüdyosu, Alıcı'ya nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Ürün bedelinin kredi/banka
kartına iadesi, ilgili bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.
10. SORUMLULUK
İz Sanat Stüdyosu'nun, Form ve Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerinin Mücbir
Sebep Halleri veya objektif olarak kendi kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir
nedenle yerine getirilememesi durumunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
11. BİLDİRİM VE İLETİŞİM
Alıcı, Sipariş'e ilişkin tüm soru veya talepleri için “0542 560 27 54” telefon
numarasını (müşteri temsilcisi hattı) arayarak veya izsanatstudyo@gmail.com
adresine e-posta atmak suretiyle İz Sanat Stüdyosu ile irtibata geçebilir.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
12.1. Taraflar, işbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkları önce kendi
aralarında sulhen çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen çözülemeyen uyuşmazlıkların
çözümü işbu Sözleşme'nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye
Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır.
12.2. Sözleşme'den doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar
dahilinde Alıcı ve İz Sanat Stüdyosu'nun kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici
hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Alıcı'nın ve İz Sanat
Stüdyosu'nun bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul
etmiştir. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Anadolu
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
13. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda İz Sanat Stüdyosu'nun resmi
defter, ticari defter ve kayıtlarıyla, veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik
bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmaların bağlayıcı,
kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri
Kanunu'nun 193 maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
14. BÜTÜNLÜK
Alıcı, işbu Koşullar'dan doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini İz Sanat
Stüdyosu'nun yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde 3. kişilere devir veya temlik
edemez. İz Sanat Stüdyosu'nun yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi
geçersiz olacaktır.
15. YÜRÜRLÜK
Alıcı'nın izsanatstudyosu.com'da "Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış
Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum." seçeneğini onaylaması ile Form ve
Sözleşme'nin tüm koşulları derhal yürürlüğe girer.
i. Değişiklik 1 :Evrakta henüz değişiklik yapılmamıştır.

bottom of page