top of page

BİZE KATIL!

İZ SANAT STÜDYOSU

KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Koşulları ("Koşullar"),

a. "Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Kemal Akgüder Caddesi No:38D Kadıköy/İstanbul" adresinde bulunan RABİA ASLIHAN BAŞKURT ŞAHIS ŞİRKETİ ("İz Sanat Stüdyosu") ile

b. izsanatstudyosu.com'a üye olmak isteyen kullanıcılar ("Kullanıcı")

arasında aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde izsanatstudyosu.com'un herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde akdedilmiş sayılır ve yürürlüğe girer. İz Sanat Stüdyosu ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

 

2. TANIMLAR

 

İz Sanat Stüdyosu

“Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Kemal Akgüder Caddesi No:38D Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim RABİA ASLIHAN BAŞKURT ŞAHIS ŞİRKETİ’ni  ifade eder.

izsanatstudyosu.com

Kullanıcılar'ın üye olduğu ve hizmet/ürün satın aldığı İz Sanat Stüdyosu'na ait internet sitesini ifade eder.

İşgünü

İz Sanat Stüdyosu'nun faaliyet gösterdiği çalışma gün ve saatlerini kapsayan günleri ifade eder.

Kullanıcı(lar)

izsanatstudyosu.com üzerinden Kullanım Koşulları'nı kabul etmek suretiyle üye olan kişileri ifade eder.

Hizmet(ler)

izsanatstudyosu.com'un hizmet verdiği, Kullanıcı'nın mevcut seçenekler arasında seçtiği ve almak istediği, İz Sanat Stüdyosu'nun da Kullanıcı’ya sağladığı hizmetleri ifade eder. (keyifli günlük etkinlikler, workshoplar ve aylık atölyeler)

Ürün(ler)

izsanatstudyosu.com’da bulunan, Kullanıcı'nın mevcut seçenekler arasında seçtiği ve almak istediği, İz Sanat Stüdyosu'nun kendi ürettiği tasarım ürünleri ifade eder.

Kart Saklama

Kullanıcı'nın almak istediği hizmet/ürüne ilişkin ödeme yaparken, kredi/banka kartı bilgilerini izsanatstudyosu.com'a girmesi üzerine, bu bilgilerin daha sonraki kullanımlarda ödeme yapılması için saklanmasını ifade eder.

Mesafeli Satış

Kullanıcı’nın, izsanatstudyosu.com üzerinden sunulan hizmet/ürünü almak istemesi üzerine, Taraflar arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesini ifade eder.

Randevu

Kullanıcı'nın, izsanatstudyosu.com üzerinden sunulan bir hizmeti seçtikten sonra, bu hizmetten yararlanmak için uygun gün ve saati seçmesini ifade eder.

Koşullar

İşbu kullanım koşullarını ifade eder.

 

3. BAŞVURU VE ÜYELİK

3.1. izsanatstudyosu.com'a üye olunması ücretsizdir.

3.2. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'a üye olabilmek için 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve İz Sanat Stüdyosu tarafından herhangi bir sebep dolayısıyla üyelikten yasaklanmamış olmalıdır. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler izsanatstudyosu.com'a üye olamaz. Kullanıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, tam ehliyetli olduğunu teyid etmiş olur.

3.3. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com üzerinden kayıt için gerekli olan bölümleri doldurmak suretiyle izsanatstudyosu.com'a üye olacaktır. Kullanıcı, kendisinin belirlediği şifre ile izsanatstudyosu.com'u kullanmaya başlayabilecektir. Kullanıcılar, izsanatstudyosu.com'a üye olmakla, İz Sanat Stüdyosu ile akdetmiş olduğu işbu Koşullar hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı tarafından belirlenen şifre sadece Kullanıcı bilgisi dahilinde olacaktır. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde izsanatstudyosu.com, talep üzerine Kullanıcı'nın izsanatstudyosu.com'da kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı linki gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi, güvenliği, korunması ve 3. kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamıyla Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kayıt esnasında Kullanıcı tarafından belirlenen şifre ve kullanıcı adı münhasıran Kullanıcı'nın kullanımına tahsis edilmiş olup bu bilgiler 3. taraflarla paylaşılamaz. Kullanıcı, söz konusu bilgilerin kendisi tarafından 3. kişilerle paylaşılmasından doğabilecek her türlü zarara karşı İz Sanat Stüdyosu'nu tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İz Sanat Stüdyosu şifre kullanımından doğacak problemlerden veya Kullanıcı'nın uğrayacağı olası zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

3.5. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'a giriş esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel bilgiler olduğunu ve söz konusu bilgilerin değişmesi halinde izsanatstudyosu.com üzerinden bu bilgileri güncellemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Bununla birlikte Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'un söz konusu bilgilerin güncel tutulmaması/olmaması sebebiyle uğrayacağı her türlü zarar ve 3. kişilere yapılacak ödemeler ile her türlü ceza ve benzeri mali yükümlülükler sebebi ile uğradığı zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

4. İZSANATSTUDYOSU.COM'UN KULLANIMI

4.1. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'a kayıt olup,

  • izsanatstudyosu.com'da Etkinliklerimiz sekmesinde yer alan ve satın almak istediği Etkinlik, Workshop veya Aylık Atölyeleri seçerek satın alma butonuna tıkladığında, katılmak istediği tarihi  belirler, eklemek istediği not var ise buna ilişkin bilgiyi girer, izsanatstudyosu.com tarafından Sipariş özeti karşısına çıkarıldıktan sonra Hizmet ile ilişkili Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni ve ilgili belgeleri onaylarak ödemeyi gerçekleştirdikten sonra Etkinliği veya Workshop’u satın almış olur.

  • Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'da yer alan İz Sanat Stüdyosu tarafından üretilen tasarım Ürün(ler)’i seçerek satın alma butonuna tıkladığında, Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni ve ilgili belgeleri onaylarak ödemeyi gerçekleştirdikten sonra Ürün’ü satın almış olur.

4.2. izsanatstudyosu.com, Etkinlik ve Workshop’ların belirlenen tarihte yapılması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve bu doğrultuda bir öngörü sunar. Ancak kontenjan durumu gibi Taraflar’ın kontrolü altında bulunmayan sebeplerle; bu tarihlerin doğruluğunu taahhüt etmez. Bu sebeple; iptal, bir sonraki tarihe kaydırma, gecikme ve aksamalardan izsanatstudyosu.com sorumlu tutulamaz.

Tasarım Ürün’ler çarşamba günü kargolanır, salı günleri 12:00'a kadar verilen siparişler dahil edilmektedir. Takip numarası mail ile kullanıcıya iletilir. İz Sanat Stüdyosu, teslimat süresinin gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve bu doğrultuda bir öngörü sunar. Ancak hava şartları gibi Taraflar’ın kontrolü altında bulunmayan sebeplerle; bu bilgi ve öngörülerin doğruluğunu taahhüt etmez. Bu sebeple; bu gibi gecikme ve aksamalardan izsanatstudyosu.com sorumlu tutulamaz. Teslimat tahminleri yalnızca tahmindir. Bunlar garanti edilen teslimat süreleri değildir ve bu yönde algılanmamalıdır. Siparişin hedeflenen tahmini süre içerisinde teslim edilememesinden İz Sanat Stüdyosu sorumlu tutulamaz.

4.3. Kullanıcının Etkinliği veren Eğitmenden haklı bir sebep olmaksızın hizmeti almaması veya tamamlamasına müdahale etmesi durumunda; Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde yer alan haklar saklı kalmak kaydıyla, izsanatstudyosu.com Kullanıcı'yı izsanatstudyosu.com'dan çıkarma ve üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

4.4. Kullanıcı, Site'yi kullanarak kendisine Etkinliklerimiz sekmesinde belirtilen ve yükümlülük altına girdiği hizmet bedelinin tamamını eksiksiz ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, ödeme, izsanatstudyosu.com'da yer alan ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

4.5. Kullanıcı, bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini ödeme sistemine kaydeder ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır. Kullanıcı isterse üç adete kadar farklı kartı sisteme tanıtabilir. Bu kartlar izsanatstudyosu.com sisteminde değil, İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra "İyzico" olarak anılacaktır) sisteminde güvenli olarak saklanacaktır. İyzico hakkında detaylı bilgiye iyzico.com adresinden ulaşılabilir.

4.6. Sistemde o an kullanılan kredi kartından herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması halinde Kullanıcı sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir. Böyle bir durumda başka bir kartla ödeme yapma yükümlülüğü Kullanıcı'ya ait olup; ödemenin yapılmaması durumunda izsanatstudyosu.com'un sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.7. Kullanıcı'nın kredi kartı bilgileri izsanatstudyosu.com tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı İyzico tarafından sağlanmaktadır. İyzico vasıtasıyla gerçekleştirilecek ödemelerde Kullanıcı İyzico'nun sözleşmelerine riayet edeceğini ve İyzico ile arasındaki sözleşmenin işbu Sözleşme'den bağımsız olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.8. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'a giriş yaparken kullandığı bilgilerin (şifre ve kullanıcı adı gibi) güvenliğini sağlamaktan münhasıran sorumludur. Bu bilgilerin herhangi bir sebeple tehlikeye girmesi durumunda; Kullanıcı izsanatstudyosu.com'a bildirimde bulunarak bilgilerinin sistemlerden silinmesini talep edebilir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece izsanatstudyosu.com hizmet ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan izsanatstudyosu.com sorumlu tutulamaz.

4.9. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com Etkinliği veren Eğitmen’in şahsi davranış ve tutumlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Eğitmenlere gerekli uyarıları yapar, gerekli gördüğü takdirde bu Eleman'ın izsanatstudyosu.com bünyesinde yer almasına son verir.

4.10. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'un zaman zaman promosyon kapsamında ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

4.11. Kullanıcı, tarih belirleyip Etkinliği satın aldığında hizmet tutarı izsanatstudyosu.com tarafından İyzico aracılığıyla tahsil edilmektedir. Kullanıcı geçerli bir nedeni olmak üzere Randevusunu  iptal etmek için "Randevularım" bölümünden Randevusunun iptalini talep edebilir.


4.12. Etkinlik için belirlenmiş günden 3 gün öncesine kadar iptal edilen Randevuların bedeli kredi kartına iade edilir. İade 2-8 iş günü içerisinde Kullanıcı'nın kredi kartına yansıtılır. Etkinlik tarihine 3 günden az kalmış ise iptal edilen Randevuların bedeli iade edilmez.  İşleyiş hakkında daha detaylı bilgi Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde yer alır.

4.13. Kullanıcı, bu Kullanım Sözleşmesi'ni kabul etmekle birlikte; Site içerisinde yer alan kullanım ve üyeliğe ilişkin olarak izsanatstudyosu.com tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

4.14. Site'ye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Uygulama'da veya Site'de bulunan ilgili formları doldurmak gerekmektedir. izsanatstudyosu.com yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu Sözleşme'yi onaylamak ile Kullanıcı, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Kullanıcı'nın üyeliği iptal edilir. Kullanıcı'nın vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı izsanatstudyosu.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.15. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.16. Kullanıcı'nın bu belirtilen Sözleşme'ye aykırı davrandığının tespiti halinde, izsanatstudyosu.com Kullanıcı'nın üyeliğini askıya alma veya izsanatstudyosu.com'dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

4.17. izsanatstudyosu.com'un sunduğu hizmetten yararlanan Kullanıcı, Site'yi hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı'nın izsanatstudyosu.com aracılığıyla ve/veya dahilinde, bu Sözleşme'ye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle izsanatstudyosu.com'u doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.18. izsanatstudyosu.com Kullanıcı'dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

4.19. Kullanıcı’nın, Etkinliğe belirlenen gün ve saatte katılmaması durumunda izsanatstudyosu.com sorumlu tutulamaz ve hizmet bedeli iadesi yapılmaz.

4.20. Kullanıcı, bu Sözleşme'ye ve hukuka aykırı olarak Eğitmen ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/ veya faaliyetleri nedeniyle izsanatstudyosu.com'un doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

4.21. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'un yazılı onayı olmadan bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini veya Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi'ndeki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz.

4.22. izsanatstudyosu.com; keyifli günlük etkinlikler, workshoplar ve aylık atölyeler faaliyetleri düzenleyen bir sanat atölyesidir. Etkinlikler sırasında meydana gelebilecek kaza, yaralanma veya herhangi başka bir zarardan sorumlu tutulamaz. Meydana gelebilecek beklenmedik durum var ise (hastalık, alerji vb. ) Kullanıcı'nın izsanatstudyosu.com'u önceden uyarma yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunur. Kullanıcı'nın Etkinliğe gelirken özel ve değerli eşyalarını yanında bulundurmaması gerekir. Kullanıcı, Etkinliğe özel ve değerli eşyaları ile geldiği takdirde kaybolan eşyalardan İz Sanat Stüdyosu sorumlu tutulamaz. 

4.23. Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında izsanatstudyosu.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.24. izsanatstudyosu.com'dan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi yazılım/ internet gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Kullanıcı arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Site'ye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Kullanıcı'nın yaşayacağı sorunlardan izsanatstudyosu.com sorumlu tutulamaz.

4.25. izsanatstudyosu.com'un kullanımı için gerekli olan ağ verisini elde etmekten Kullanıcı sorumludur. izsanatstudyosu.com'un kullanımı için gerekli olan uyumlu donanım, aygıt veya güncellemelerin elde edilmesi Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. izsanatstudyosu.com, Site'nin herhangi bir cihazda veya donanımda eksiksiz olarak işlev göreceğini garanti etmemektedir.

4.26. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal edebilir;

  • izsanatstudyo@gmail.com adresine talebi belirten e-posta gönderebilir veya

  • izsanatstudyosu.com üzerinden hesabını silebilir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. İz Sanat Stüdyosu'nun; hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, İz Sanat Stüdyosu ticari markaları, İz Sanat Stüdyosu ticari görünümü veya izsanatstudyosu.com'un tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar ile veri tabanı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her türlü ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran İz Sanat Stüdyosu'na aittir.

5.2. Kullanıcı, fikri mülkiyet hukuku dahilinde izsanatstudyosu.com içerisinde yer alan İz Sanat Stüdyosu ve/veya başka 3. kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, İz Sanat Stüdyosu'na ait herhangi bir içeriği ve/veya ürün/yazılımı satamaz, otomatik program, robot gibi veri kazıma (data scraping) yazılımları veya sistemleri vasıtasıyla veya herhangi bir yöntemle kopyalayamaz, yayınlayamaz kullanarak türevlerini oluşturamaz, alt lisans veremez, başkasına devredemez, adi veya ticari şekilde 3. kişilere doğrudan veya dolaylı olarak kiralayamaz, ödünç veremez, izinsiz çoğaltamaz, elektronik veya optik olarak transfer edemez, herhangi bir ortama aktaramaz, kaynak kod halinde dönüştüremez, tersine mühendislik yapamaz, değiştiremez, söz konusu ürün/yazılımlardan esinlenerek başka programlar yapamaz ve 3. kişilerin de bunları yapmasına izin veremez. İşbu maddeye aykırılık halinde İz Sanat Stüdyosu nezdinde doğan her türlü zarardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Kullanıcı, kendisine veya 3. bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amaçlarıyla izsanatstudyosu.com'da yer alan kişisel verilere erişmeyeceğini ve kendi sistemlerine indirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı izsanatstudyosu.com'a üye olurken işbu Koşulları onaylamak ve üyelik sonrası izsanatstudyosu.com içerisindeki hareketleri esnasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca veri sorumlusu olan İz Sanat Stüdyosu ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, Randevu adres/adresleri, telefon numarası başta olmak üzere kendisine sunulan Aydınlatma Metni’nde yer verilen kişisel verilerinin ("Kişisel Veri/ler") Kanun'da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işleneceğini ve 3. kişilere aktarılabileceğini bildiğini, izsanatstudyosu.com'a üye olduğu esnada Kişisel Verileri'nin işlenmesine ilişkin detayları içeren Aydınlatma Metni’nin kendisine sunulduğunu ve kendisine sunulan Aydınlatma Metni’ne izsanatstudyosu.com üzerinden her zaman ulaşabileceğini ve hatta bu hususta İz Sanat Stüdyosu'na usulüne uygun bir başvuru yapması halinde kendisine İz Sanat Stüdyosu tarafından gerekli desteğin sağlanacağını bildiğini beyan ve taahhüt eder.

6.3. İz Sanat Stüdyosu, işbu Koşullar sebebiyle vakıf olduğu Kişisel Verileri, Kanun'da sayılan hallerde Kullanıcı'nın açık rızasından bağımsız olarak ve gerektiğinde Kullanıcı'nın açık rızasını almak suretiyle işleyebilecek, İz Sanat Stüdyosu'nun sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarabilecektir.

6.4. Kullanıcı'ya ait Kişisel Veriler, Kanun'a uygun şekilde maskelenmek veya anonimleştirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik amaçlarıyla her zaman kullanılabilir.

6.5. Kullanıcı, Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarına yönelik olarak İz Sanat Stüdyosu'na her zaman başvuruda bulunabilir. İz Sanat Stüdyosu'na yapılacak başvurular; (i) Kullanıcı'nın İz Sanat Stüdyosu'na ait sistemlerde kayıtlı e-posta adresinden Kullanıcı'nın kimliğini tevsik eden belgeler ile birlikte yazılı olarak "Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Kemal Akgüder Caddesi No:38D Kadıköy/İstanbul" adresinde bulunan şirket merkezimize elden teslim etmesi veya kargo ile göndermesi suretiyle veya (ii) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de öngörülen sair yöntemleri kullanması suretiyle İz Sanat Stüdyosu'na iletebilir.

6.6. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com üzerinde herhangi bir siber saldırı yahut yazılımsal hata dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sebeplerle, erişmemesi gerekmesine karşın 3. kişilerin kişisel verilerine erişebilir duruma geldiği takdirde bu durumu gecikmeksizin İz Sanat Stüdyosu'na bildirir.

6.7. Koşullar'ın işbu maddesi, İz Sanat Stüdyosu ile Kullanıcı arasında akdedilen sözleşmelerin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam eder.

7. MÜCBİR SEBEPLER

İşbu Koşullar kapsamında mücbir sebep (ulaşımı engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, elektrik kesintisi, altyapı ve internet arızaları, iletişim sorunları, doğal afetler, isyan, yaygın şiddet hareketleri, savaş, grev, salgın hastalık gibi olağanüstü olaylar veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) sayılan ve İz Sanat Stüdyosu'nun faaliyet ve operasyonlarını etkileyen tüm durumlarda İz Sanat Stüdyosu, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme yahut ifa edememe nedeniyle sorumlu tutulamaz. Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri nedeniyle Kullanıcı, İz Sanat Stüdyosu'den herhangi bir nam ve isim altında tazminat talep edemez.

8. DEĞİŞİKLİKLER

İz Sanat Stüdyosu, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Koşulları, uygun göreceği herhangi bir zamanda, izsanatstudyosu.com üzerinden ilan ederek değiştirebilir.

9. SÜRE VE SONA ERME

9.1. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'u kullanmayı dilediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir. İşbu Koşullar, İz Sanat Stüdyosu'nun haklı sebeple Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı'nın izsanatstudyosu.com üzerindeki üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9.2. İz Sanat Stüdyosu, Kullanıcı'nın işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve izsanatstudyosu.com içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve İz Sanat Stüdyosu hizmetlerine ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda yahut İz Sanat Stüdyosu tarafından işbu Koşullar üzerinde yapılan değişikliklerin Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi durumunda; Koşulları tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshedebilecektir.

9.3. Taraflar arasında akdedilen sözleşmelerin herhangi bir sebeple feshi durumunda, işbu Koşullar'daki kişisel verilerin korunması, gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10. DEVİR YASAĞI

Kullanıcı, işbu Koşullar'dan doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini İz Sanat Stüdyosu'nun yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde 3. kişilere devir veya temlik edemez. İz Sanat Stüdyosu'nun yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

11.1. Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'u kullanmayı dilediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir. İşbu Koşullar, İz Sanat Stüdyosu'nun haklı sebeple Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı'nın izsanatstudyosu.com üzerindeki üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11.2. Koşullar'dan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Kullanıcı ve İz Sanat Stüdyosu'nun kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Kullanıcı'nın ve İz Sanat Stüdyosu'nun bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

12. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar, işbu Koşullar'dan doğabilecek ihtilaflarda İz Sanat Stüdyosu'nun resmi defter, ticari defter ve kayıtlarıyla, veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmaların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. BÜTÜNLÜK

Koşulların herhangi bir hükmünün veya Koşullar'da yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Koşulların geri kalan hükümlerinin yürüdüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

14. YÜRÜRLÜK

Kullanıcı, izsanatstudyosu.com'u cihazına yüklemesi, üyelik oluşturması ve kullanması esnasında işbu Koşullar'a tabi olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

i. Değişiklik 1 :Evrakta henüz değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik Detayı :

İZ SANAT STÜDYOSU - RABİA ASLIHAN BAŞKURT ŞAHIS ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu olan Rabia Aslıhan Başkurt Şahıs
Şirketi ("İz Sanat Stüdyosu" veya "Şirket") tarafından, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve hukuki dayanağını Kanun'dan alan
ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") kararlarına (hepsi
birlikte "Veri Koruma Mevzuatı") uygun olarak gerçekleştirdiği kişisel veri
işleme faaliyetlerine ilişkin İz Sanat Stüdyosu internet sitesi üyelerini
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler
çerçevesinde veri sorumlusu Rabia Aslıhan Başkurt tarafından her zaman
güncellenebilir. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması
amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler
çerçevesinde ilgili metinleri güncelleme hakkımızı her zaman saklı tutuyoruz.
Bu “Aydınlatma Metni” kişisel verinizin sahibi olarak size; daha geniş anlatımla
üyelerimiz (potansiyel üyelerimiz de dahil), çalışanlarımız, hizmet verdiğimiz
kişiler ve hukuki ilişki içerisinde bulunduğumuz herkese bilgi vermek ve
haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır.
Kişisel verilerinizin tarafımıza aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.
Tarafınıza sunulacak hizmetler kapsamında belirli kişisel verileriniz “Veri
Sorumlusu” sıfatıyla Rabia Aslıhan Başkurt tarafından 6698 sayılı Kanunda
belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir. Aydınlatma yükümlülüğü;
mevzuatta yer alan düzenlemelere göre “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği
gerçek/tüzel kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya
elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. Biz de veri sorumlusu
olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.
Konu hakkında daha fazla bilgi alabilmek ve KVKK alanındaki taleplerinizi
iletmek için bizi 0542 560 27 54 numaralı telefon üzerinden arayabilir yahut
izsanatstudyo@gmail.com adresi üzerinden elektronik posta gönderebilirsiniz.

TANIMLAR
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve

özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Üye Üyelik koşullarını kabul ederek internet sitesine giriş
yapan, ürün ve/veya hizmet satın alan kişileri ifade eder.

Şirket (İz Sanat
Stüdyosu)

“Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Kemal Akgüder Caddesi
No:38D Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim RABİA
ASLIHAN BAŞKURT ŞAHIS ŞİRKETİ’ni ifade eder.
Kanun/KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her

türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel
Verilerin
İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade
eder.

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
İlgili Kişi (Veri
Sahibi)

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.

Kaynak: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik - Veri Sorumluları Sicili

Hakkında Yönetmelik - Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ - Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları
Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ

A-Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu : Rabia Aslıhan Başkurt
İrtibat Kişisi : Kendisi
Telefon : 0542 560 27 54
E-posta : izsanatstudyo@gmail.com
Adres : Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Kemal Akgüder Caddesi
No:38D Kadıköy/İstanbul
İnternet Sitesi : https://www.izsanatstudyosu.com/

B-İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Üyelik koşullarını kabul ederek internet sitemize giriş yapan veya ürün/hizmet
satın alan kişiler “Üye” olarak tanımlanmaktadır. İnternet sitemize üye olmak
suretiyle Şirketimiz ile kuracağınız hukuki ilişki ve bu kapsamda
gerçekleştireceğiniz işlemlere yönelik olarak aşağıdaki kişisel verileriniz
işlenmektedir:
Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız,
İletişim Bilgileriniz: cep telefonu numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem
bilgileriniz, siparişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi,
Finansal Bilgileriniz: kredi kartı/hesap numarası bilgileriniz, fatura
bilgileriniz, ödeme yöntemi bilgileriniz,
C-Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Faaliyetlerimizin önemli bir kısmını; keyifli günlük etkinlikler, workshoplar ve
aylık atölyeler oluşturmaktadır. Birçok sanat dalında planladığımız
etkinliklerimizin amacı; sizlere yeni deneyimler sunmak, kendinize en uygun
hobiyi keşfetmenizi sağlamak ve günlük hayatın stresinden
uzaklaşabileceğiniz huzur dolu bir sanat stüdyosu ortamı yaratmaktır. Ayrıca
internet sitemiz üzerinden kendi ürettiğimiz tasarım ürünlerin satışını da
gerçekleştirmekteyiz.
Bu kapsamda üyelerimizin kişisel verilerini mevzuatın verdiği yetkiye
dayanarak, amaçla bağlı ve ölçülü bir şekilde işlemekteyiz
Tarafımızca yürütülen hizmetler ve diğer faaliyetlerde kişisel verilerinizin
işlenme amaçları genel olarak şöyle sıralanabilir:
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: Kimlik Verisi, İletişim
Verisi, Müşteri İşlem Verisi, Finansal Veriler,
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi: Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri
İşlem Verisi,
Mal ve/veya Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: Kimlik Verisi, İletişim
Verisi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri
işlem Verisi,
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi: Kimlik Verisi, Müşteri İşlem Verisi,
Finansal Veriler,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Kimlik Verisi, İletişim Verisi,
Müşteri İşlem Verisi,
Reklam & Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: Kimlik Verisi, İletişim Verisi,
Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam
dışında kullanılmamak kaydıyla ve ilgili diğer mevzuat ile 6698 sayılı Kanun’un
5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenecektir.

Kamuya açık platformlar olarak internet sitemiz ve sosyal medya
hesaplarımızda kullanılan görsel ve işitsel veriler için ilgili veri sahipleri
bilgilendirilmekte ve açık rızaları alınmaktadır.
Veri sorumlusu bünyesinde işlenen tüm kişisel veriler, yasal saklama süresi
aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak,
bu süre sona erdiğinde imha/yok edilecektir.
Ezcümle, Stüdyomuza mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak
verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin
toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.
D-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
Veri sorumlusu olarak bünyemizde bulunan kişisel verilerin aktarılması
hususunda tüm süreç boyunca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 8. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket
edilmektedir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal
yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizi kimlerle, hangi amaçlarla
paylaştığımıza ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik;
Yetkili Kurum ve Kuruluşlar: Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden
talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü
durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
Anlaşmalı Olduğumuz Kargo Şirketleri: Siparişinizin belirtmiş olduğunuz
adrese teslim edilebilmesi.
Yetkili Ödeme Kuruluşları: Ödemelerin gerçekleşebilmesi amacıyla ödeme
bilgileriniz banka veya ödeme kuruluşu olan iş ortaklarımıza.(Kredi kartını
bilgilerinizi daha sonra kullanmak amacı ile kaydetmek istemeniz halinde kart
bilgileriniz, kart saklama hizmeti veren iş ortaklarımıza aktarılacak ve güvenli
olarak burada açık rızanıza istinaden saklanacaktır.)
Veri aktarımı sadece yurt içindeki kurum, kuruluş ve kişilerine yapılmakta olup
yurt dışına hiçbir şekilde veri aktarımı yapılmamaktadır.
E-Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemize üyelik süreçleri kapsamında internet sitesi üzerinden bizlerle
paylaştığınız ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz doğrudan
sizlerden elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, internet sitemize üye olurken
veya sunmuş olduğunuz ürün ve hizmetlerin tarafınızca satın alımı sırasında
aktarmış olduğunuz bilgilerle sınırlı olarak toplanmaktadır. Ayrıca ürün ve
hizmetlerimize ilişkin tarafınızca açık rıza verildiği veya tarafınızla iletişime
geçilmesinin talep edilmesi halinde yetkililerimizce kurulan iletişim sırasında
yukarıda verilen ve kanunların öngördüğü şartlarla sınırlı olmak kaydıyla
kişisel verileriniz işlenebilir.
Kişisel verileriniz; internet sitemiz, e-mail ortamı, e-bülten üyelikleri, e-postalar,
sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb.) paylaşımları ve çağrı merkezi
aracılığıyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz tarafımızca otomatik olan ve/veya otomatik olmayan
yöntemlerle, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Tarafımızca çevrim
içi ve çevirim dışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı
zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu
Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebepler
ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır.
Faaliyetlerimizde yaygın olarak işlediğimiz kişisel veriler ; üyelerimizin belirli
kimlik verileri, iletişim verileri ve ödeme aşamasında finans verileri (kredi kartı,
hesap no bilgisi vs.) toplanmaktadır. Veriler çoğunlukla dijital ortamda
muhafaza edilmekte ve belirli durumlarda kayıt defterlerimizde tutulmaktadır.
Tarafımızca sunulan faaliyetler dışında Stüdyomuzun ana faaliyet konusu
dışındaki faaliyetlerine (ürün-hizmet alımı, diğer sözleşme ilişkileri) dair
sözleşmelerinde de açık rıza ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
için zaruri hallerden faydalanarak kişisel veriler işlenmekte, yetkili kamu kurum
ve kuruluşları ile özellikle ödemeler için bankalara aktarılmaktadır.

F-Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız
Nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda
belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

• a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
• b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
• c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenebilirsiniz,
• ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi
alabilirsiniz,
• d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini
isteyebilirsiniz,
• e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
• f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
• g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz
edebilirsiniz,
• ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,
(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin
saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar
kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz
mümkün olabilecektir.
Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, yukarıda verilen
iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.
G-Kişisel Verilerinizin Saklama ve İmha Koşulları
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz tarafımızca
sunulan hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre
boyunca saklanacaktır. İlaveten, herhangi bir uyuşmazlığın doğması halinde,
uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla

sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri
boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

bottom of page